Procept Consult

2022 sügisperioodil toimuvad järgnevad veebikoolitused toidutööstustele:

HACCP-plaani praktiline rakendamine 6 akad tundi 15.09.2022 180€+KM
Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus 8+8 akad tundi 20.10.2022 280€+KM
Toidutööstuse tarnijate audiitori koolitus 8+8 akad tundi 25.10.2022 280€+KM

Registreerumisel kuni juuli lõpuni -10%.

Koolitused ja selle käigus toimuv individuaalne nõustamine toimuvad veebikeskkonnas. Osalejatele väljastatakse tunnistus. Koolitused tomuvad MS Teams keskkonnas.

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Enam, kui 10-aastase konsultandi karjääri jooksul on Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.