Procept Consult

2022 sügisperioodil toimuvad järgnevad veebikoolitused toidutööstustele:

HACCP-plaani praktiline rakendamine 6 akad tundi 15.09.2022 180€+KM
Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus 8+8 akad tundi 13.01.2023 280€+KM
Toidutööstuse tarnijate audiitori koolitus 8+8 akad tundi 25.10.2022 280€+KM

Registreerumisel kuni juuli lõpuni -10%.

Koolitused ja selle käigus toimuv individuaalne nõustamine toimuvad veebikeskkonnas. Osalejatele väljastatakse tunnistus. Koolitused toimuvad MS Teams keskkonnas, iseseisev praktiline osa viiakse läbi osaleja ettevõttes.

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.