Procept Consult

Selle aasta aprillis muutuvad nõuded keevitajate pädevuse kohta, senine standard „EVS-EN 287-1:2011 Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 1: Terased“ vahetatakse välja samanimelise standardiga EVS-EN ISO 9606-1:2013.

Samuti on muutnud nõuded robotkeevituse operaatoritele, kelle kohta rakenduvad pädevusnõuded on esitatud standardis „EVS-EN ISO 14732:2013 Welding personnel – Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials“.

Senised atesteerimistunnistused on aktsepteeritavad kuni 2015. aasta oktoobrini või nende kehtivusaja lõpuni, uutele nõuetele üleminek toimub järgmise plaanilise atesteerimise käigus. EVS-EN ISO 9606-1 peamised muudatused on järgmised: